Doświadczenie i wiedza to podstawa

-->

Aktualności

Rozliczenia roczne PIT

PIT-28 termin do 02.03.2020 roku zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-36 termin do 30.04.2020 roku zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, doliczanie dochodów małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz dochody od których płatnik nie miał obowiązku pobrania podatku, obniżanie dochodów o straty z lat ubiegłych.

PIT36L termin do 30.04.2020 roku zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowane podatkiem liniowym Źródła przychodu podlegające opodatkowaniu :
- umowy najmu i dzierżawy
- należności ze stosunku pracy służbowego, spółdzielczego ,pracy nakładczej a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy
- emerytury i renty oraz inne krajowe świadczenia których mowa a art. 34 ust. 7 ustawy
- umowy o dzieło, zlecenia – działalność wykonywana osobiście o której mowa art.13 ustawy
- pozarolnicza działalność gospodarcza
- dochody zagraniczne gdy istnieje obowiązek rozliczenia w Polsce

W rozliczeniach rocznych uwzględniamy odliczenia:
- ulgę rehabilitacyjną
- darowizny na cele kościelne
- darowizny na cele pożytku publicznego
- składki IKZE
- darowizny krwi
- ulgę na badania i rozwój
- ulgę prorodzinną

Zakładanie działalności gospodarczej i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Nasze biuro oferuje pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej-wypełnianiu wniosku do CEIDG oraz przy rejestracji spółki prawa handlowego w Portalu S24.

Przez portal S24 można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej. Można również dokonać zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach oraz złożyć sprawozdanie finansowe spółki.