Doświadczenie i wiedza to podstawa

-->

Kadry i płace

- przygotowujemy dokumenty dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników przy umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło)
- prowadzimy teczki akt osobowych dotyczące przebiegu zatrudnienia
- sporządzamy listy płac pracowników , oraz wystawiamy rachunki do umów zlecenia
- informujemy o wysokości miesięcznej zaliczki na podatek od wynagrodzeń PIT-4
- sporządzamy rozliczenia roczne PIT-11, PIT4R
- przygotowujemy deklaracje rozliczeniowe do ZUS i dokumenty zgłoszeniowe