Doświadczenie i wiedza to podstawa

-->

Księgi rachunkowe

- prowadzimy księgi rachunkowe dla spółek z o.o. i osób fizycznych przy użyciu najnowszych programów komputerowych
- sporządzamy miesięczne i kwartalne deklaracje podatku od towarów i usług
- przesyłamy informację na temat wysokości zaliczki podatku CIT
- informujemy na bieżąco o zmianach w podatkach
- prowadzimy ewidencję środków trwałych i wyposażenia oraz naliczamy odpisy amortyzacyjne
- sporządzamy sprawozdania finansowe i podatkowe rozliczenia roczne CIT
- wypełniamy obowiązki wobec GUS poprzez składanie sprawozdań statystycznych
- reprezentujemy naszych klientów w kontaktach przed Urzędem Skarbowym