Doświadczenie i wiedza to podstawa

-->

Oferta

Świadczymy usługi:

- prowadzenia ksiąg rachunkowych dla spółek z o.o.,
- prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
- prowadzenia ewidencji ryczałtu,
- prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja przebiegu pojazdów, ewidencja środków trwałych, rejestry VAT itp.),
- pełnej obsługi kadrowo-płacowej (listy płac, deklaracje ZUS,itp.).

Specjalizujemy się zarówno w małych jak i dużych firmach. Dla każdego klienta zawsze znajdujemy czas i indywidualne podejście.

Współpracujemy z firmami:

- budowlanymi,
- transportowymi,
- informatycznymi,
- medycznymi,
- projektowymi,
- handlowymi,
- turystycznymi.