Doświadczenie i wiedza to podstawa

-->

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

- księgujemy faktury zakupu, sprzedaży inne dokumenty księgowe przy użyciu najnowszych programów komputerowych
- sporządzamy deklaracje podatku od towarów i usług
- informujemy o wysokości zaliczki na podatek PIT
- prowadzimy ewidencję środków trwałych i wyposażenia oraz naliczamy odpisy amortyzacyjne
- informujemy na bieżąco o zmianach w podatkach
- prowadzimy ewidencję przebiegu pojazdu
- sporządzamy roczne rozliczenia podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L
- reprezentujemy naszych klientów w kontaktach przed Urzędem Skarbowym