Doświadczenie i wiedza to podstawa

-->

RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Enigma sp. z o.o. z siedzibą w Szczecnie (71-670) przy ul. Przyjaciół Żołnierza 60/7 w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: enigmade@op.pl

2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania umowy/usługi - art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO]

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: firmy świadczące usługi serwerowe, informatyczne oraz dostawcy programów księgowych i do fakturowania (art. 13 ust.1 lit. e), instytucje uprawnione do przekazywania danych

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu w terminach wynikających z ustawy o rachunkowości i innych przepisów

5. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
g. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

6. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.