Doświadczenie i wiedza to podstawa

-->

Cennik

Dla wyliczenia szacunkowych kosztów obsługi proszę podać:

• Rodzaj działalności np. usługowo-handlowa
• Formę działalności np. sp. z o.o., działalność gospodarcza
• Orientacyjną liczbę dokumentów w skali miesiąca
• Liczbę pracowników na pełnym etacie, oraz liczbę pracowników na umowy zlecenia i o dzieło

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług.

Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.